Parafialny kalendarz no 2017 rok

Zapraszamy wszystkich do zakupu unikalnego kalendarza na 2017 rok. 

Jest to kalendarz formatu A3 (30x42cm) wydrukowany na eleganckim papierze matowym. Kalendarium – miesiąc na osobnej stronie – zostało tak zaprojektowane abyście mogli przy wybranej dacie zapisać krótką, własną informację. Oczywiście my zaznaczyliśmy w tym kalendarzu najważniejsze święta 2017 roku. 

Każda strona – na każdy miesiąc – posiada odrębną grafikę, z których niektóre to kolaże fotografii wykonanych przez naszego parafianina oraz senstencje czy słowa z Pisma Świętego, które dla danego miesiąca dopasował proboszcz ks. Paweł Łobaczewski. Krótko mówiąc jest to niepowtarzalny kalendarz opracowany przez nas i dla nas. 

Nie oznacza to jednak, że wyłączność zakupu mają tylko nasi parafianie. Każdy, nawet z drugiego końca Paolski może zakupić ten kalendarz. Wystarczy wpłacić kwotę 20 zł (koszt kalendarza) + 15 zł (koszt spedycji) na konto CARITAS – tutaj w tytule przelewu podać swoje imię, nazwisko i hasło KALENDARZ. 

Każdy ma możliwość nabyć kalendarz także co niedzielę po wszystkich mszach świetej. Ich rozprowadzaniem zajmuje się Parafialny Zespół CARITAS. 

Wszelkie zapytania prosimy kierować do Lesława tel. 793 379 300 lub drogą meilową admin@parafia-mb.pl 

oferta

Modlitwa codzienna do Chrystusa Króla

Poniżej zamieszczamy modlitwę zalecaną przez Episkopat Polski do odmawiania w ramach przygotowań do intronizacji

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.