Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego

 

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo ożyła”. (Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993 r.)

O Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Asystentem Parafialnym Akcji Katolickiej jest ksiądz proboszcz. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Akcja Katolicka może prowadzić: działalność oświatową i wychowawczą, kulturalną i informacyjno-wydawniczą oraz dobroczynną. Jednym z najważniejszych zadań AK na najbliższe lata jest praca formacyjna samych członków, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary, pozwalającej angażować się w sprawy Kościoła, szczególnie w obszary życia, które dotąd leżały odłogiem. Stąd comiesięczne spotkania formacyjne POAK udział członków w rekolekcjach oraz pogłębianie indywidualnie własnej formacji w oparciu o lekturę Pisma św., książek i czasopism katolickich.

O Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej

W dniu 30 kwietnia 1995 r. odbyło się pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej naszej parafii, z udziałem Parafialnego Asystenta Kościelnego – Ks. Zbigniewa Stekela, na którym wybrano tymczasowy Zarząd Parafialny Oddziału Akcji Katolickiej. Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca Tematy formacyjne są prowadzone zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata: 2017/2018 – „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” na podstawie zbioru katechez zebranych w tomie Nr 34 – Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa.

Tematy formacyjne dla członków Akcji Katolickiej na rok liturgiczny 2018

 • Katecheza I (grudzień 2017) – Rola Ducha Świętego w życiu Trójcy Świętej
 • Katecheza II (styczeń) – Maryja oblubienicą Ducha Świętego.
 • Katecheza III (luty) – Duch Święty duszą Kościoła
 • Katecheza IV (marzec) – Duch Święty źródłem darów i charyzmatów
 • Katecheza V (kwiecień) – Dojrzałość chrześcijańska owocem współpracy z Duchem Świętym
 • Katecheza VI (maj) – Duch Święty udoskonala wiarę przez dar rozumu
 • Katecheza VII (czerwiec) – Duch Święty udoskonala nadzieję przez dar umiejętności
 • Katecheza VIII (lipiec) – Duch Święty udoskonala miłość przez dar mądrości
 • Katecheza IX (sierpień) – Duch Święty udoskonala roztropność przez dar rady
 • Katecheza X (wrzesień) – Duch Święty udoskonala sprawiedliwość przez dar pobożności
 • Katecheza XI (październik) – Duch Święty udoskonala umiarkowanie przez dar bojaźni Bożej
 • Katecheza XII (listopad) – Mężne wyznawanie wiary w Duchu Świętym

Zapraszamy wszystkich na co miesięczne spotkania. Spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18:00 w każdą drugą środę miesiąca w sali parafialnej.

Więcej o Akcji Katolickiej:

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej TUTAJ

Akcja Katolicka w Polsce TUTAJ

Podziel się z innymi