Rekolekcje dla Par Niesakramentalnych

W dniach 09-11 czerwca 2017 w Głogowie  odbędą się  kolejne REKOLEKCJE DLA PAR NIESAKRAMENTALNYCH w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Rekolekcje te przeznaczone są dla małżeństw, niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania, stażu małżeńskiego oraz skali problemów dzielących małżonków. Program nastawiony jest na szukanie komentarza duchowego dla osób  żyjących w związkach niesakramentalnych,

Rekolekcje rozpoczną się w domu „Uzdrowienia chorych” w Głogowie przy pl. kolegiackim 10, o godz. 18.00 , zakończą się w niedziele obiadem w południe. Koszt  pobytu w domu od osoby 150 zł .Pełna informacja o programie na stronie: www.kolegiata.com.pl

Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają :

Ks. Rafał Zendran  – Pl. Kolegiacki 10, 67-200 Głogów  tel. (76) 834 07 10 , tel 722 322 122

Msza Święta wynagradzająca NSPJ za grzechy uczestników EDK

Zapraszamy wszystkich uczestników EDK do udziału we Mszach św. wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy (z tacy zebranej na Mszy inaugurującej EDK).


Jeżeli nie jesteśmy w łasce uświęcającej, wówczas należy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania w tym dniu lub tygodniu, bo istotą i warunkiem pierwszych piątków jest uczestnictwo we Mszy św. wraz z przyjęciem Komunii świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata.

Msze św. wynagradzające NSPJ za grzechy uczetników EDK:

  • 5 maja, godz. 18.00
  • 2 czerwca, godz. 18.00
  • 7 lipca,godz. 18.00
  • 4 sierpnia,godz. 18.00
  • 1 września, godz. 18.00
  • 6 października, godz. 18.00
  • 3 listopada, godz. 18.00
  • 1 grudnia, godz. 18.00
  • 5 stycznia, godz. 15.00 (na zakończenie, w godzinie śmierci).

 

Jakie są owoce tych 9 pierwszych piątków miesiącach? 

Przede wszystkim – przemiana serca, ale Pan Jezus przez św. Małgorzatę Marię Alacoque w 1673 r. złożył też 12 obietnic, z czego 12 jest szczególnie ważna w konteksćie zbawienia.

OBIETNICE

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Życzenia Wielkanocne

W ten niezwykły dzień, w którym jako wspólnota Kościoła uobecniamy powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, składamy wszystkim parafianom najlepsze życzenia. Niech Światło Zmartwychwstałego Pana oświeca wszystkie fragmenty naszego egzystencji, niech je przenika i przemienia. Życzymy, by czas wielkanocny owocował wzrastaniem w nowym życiu, którym Bóg nas obdarowuje. Wiele Bożych łask, radości, nadziei i tego wszystkiego, co jest potrzebne do pełnienia woli Bożej.

Duszpasterze