Zasady udziału w Eucharystii w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego

Prosimy o dostosowanie się do zaleceń Władz Państwowych i Konferencji Episkopatu Polski

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego (koronawirus  COVID-19)  Biskup Zielonogórsko-Gorzowski  udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Niemniej jednak Msze Święte w niedzielę i w tygodniu w naszej parafii będą odprawiane z udziałem wiernych z zachowaniem zasady, by liczba uczestników nie przekraczała 50 osób. Osoby korzystające z dyspensy powinny uczestniczyć we Mszy Świętej transmitowanej drogą telewizyjną bądź radiową