post

Nowe normy związane ze stanem epidemii

W związku z obowiązującym aktualnie stanem epidemii Prezes Rady Ministrów RP wydał nowe zarządzenie dotyczące m .in. ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń. Od 25.03.2020 (dzień jutrzejszy) w Mszach Świętych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób (wyłaczając z tej liczby osoby sprawujące posługę). 

W związku z tym informujemy, że we Mszy Świętej mogą uczestniczyć jedynie osoby, które zamówiły daną Mszę Świętą (wraz z członkami rodziny, jednak w liczbie nie przekraczającej 5 osób).

Jednoczesnie przypominamy o transmisji Mszy Świetych z wewnetrznej kaplicy na plebanii: dni powszednie – godz. 17.00, zaś niedziela godz. 10.30. Codziennie o 12.00 transmitowana jest również modlitwa Anioł Pański

Transmisję można sledzić tu: OGLĄDAJ

Zarządzenie Kurii w sprawie I Komunii Świętej

Poniżej zamieszczamy informacje diecezjalne dotyczące przygotowania do I Komunii Świętej

Zarządzenie dotyczące organizacji I Komunii Świętej 
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Uroczystości pierwszokomunijne zwyczajowo organizowane są w maju. Na chwilę obecną jest za wcześnie, aby podejmować jakiekolwiek decyzje w tej sprawie (np. o ich odwołaniu czy przesunięciu na wrzesień). Uzależnione one będą przede wszystkim od zarządzeń władz państwowych i wynikać będą z troski o dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz ich rodzin. Wydaje się zasadnym, aby z decyzją poczekać do powrotu dzieci do szkół. Sytuacja jest nadzwyczajna, stąd wymaga od nas wszystkich roztropnego podejścia, cierpliwości, a zarazem gotowości na każdy scenariusz.

Ks. W. Lechów
Dyrektor WNK