post

Nowe zasady udzielania Komunii Świętej (na czas pandemii)


W związku z nasilającą się pandemią koronawirusa należy przestrzegać następujących zasad przy udzielaniu Komunii św.:

  • Jeśli podczas celebracji jest dwóch lub więcej szafarzy, przynajmniej jeden z nich udziela Komunii św. wiernym do ust, i przynajmniej jeden na dłoń.
  • Jeśli jest tylko jeden szafarz, należy poprosić wiernych o ustawianie się w dwóch rzędach (miejscach) w zależności od sposobu przyjmowania Komunii św.: szafarz najpierw udzieli Komunii św. wiernym na dłoń, a dopiero potem do ust.
  • Wszyscy szafarze udzielają Komunii św., mając zasłonięte usta i nos.