Płyta Wobec Piękności Bożej

Wobec Piękności Bożej to płyta nagrana Klasztor Sióstr Karmelitanek  z Islandii.  Muzyka przepojona Bożą obecnością pozwala na wejscie w klimat Bożej obecności. Sama płyta jest zaś cegiełką wsparcia dla wspólnoty Sióstr zyjacych w niekatolickim kraju, w warunkach misyjnych

 

Link do nabycia płyty znajduje się tu