Regulamin Konkursu Multimedialnego "Cuda Eucharystyczne”

 

 

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU

 

 1. Organizatorem konkursu jest parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze.
 2. Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Lesław Barczyński – Leovision fotografia.


Cele konkursu

 • zainteresowanie tematyką  cudów Eucharystycznych;
 • poszerzenie wiedzy o Eucharystii;
 • przypomnienie o chrześcijańskim obowiązku udziału w niedzielnej
  i świątecznej Eucharystii;
 • uświadamianie wartości świętowania niedzieli, uczestnictwa w Eucharystii
  dla rozwoju duchowego człowieka, budowania relacji międzyosobowych;
 • pogłębianie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii.

 

 1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
 2. Prace konkursowe powinny być doręczone do parafii pw. Miłosierdzia Bożego
  w Zielonej Górze, os. Kaszubskie 7 – w nieprzekraczalnym terminie
  do 4 marca 2018 r.
 3. Prace doręczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Nadesłane prace powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  "Cuda Eucharystyczne”.
 5.  Koperta powinna zawierać prezentację nagraną na płycie CD i kartę zgłoszenia uczestnika konkursu (zał.1) oraz zał. 2  
 6. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z prezentacją najlepszych prac odbędzie się w 17 marca 2018  roku w kościele, podczas Dnia Skupienia
  dla rodziców.
 7.  

   – I miejsce – plenerowa sesja fotograficzna + 2 wydruki wielkoformatowe na płótnie 

   – II miejsce – plenerowa sesja fotograficzna

   – III miejsce – 1 wydruk wielkoformatowy na płótnie 

Warunki i regulamin odbioru nagrody wg załącznika nr 2

 

 1. Nazwiska laureatów  zostaną umieszczone na stronie internetowej parafii.
 2. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

 

 1. KRYTERIA OCENY PRAC
 1. Zgodność pracy z tematem.
 2. Walory estetyczne.
 3. Oryginalność kompozycji.

 

 1. Informacje dotyczące wytworu:

          Prezentacja multimedialna

 

 • Praca powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej,
  w programie PowerPoint.
 • Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
 • Praca powinna zawierać slajd tytułowy, końcowy jak również imię i nazwisko wykonawcy.
 • Można uatrakcyjnić prezentację ścieżką dźwiękową, animacją, estetyczną
  i czytelną szatą graficzną.

 

V. PRAWO AUTORSKIE

 

 1. Organizatorzy konkursu wobec nadesłanych prac mają prawo (bez żadnych  dodatkowych ustaleń) do:

   

  1. wprowadzenia do pamięci komputera,
  2. opublikowania w środkach masowego przekazu lub publicznego odtworzenia,
  3. wystawiania, wyświetlenia,
  4. zamieszczenia w Internecie.

Komisja Konkursowa po ocenie zgłoszeń i zaprezentowanych prac przyznaje nagrody .

Decyzje  Komisji Konkursowej dotyczące przyznawanych nagród są ostateczne

 i nie podlegają zmianie.