załącznik nr 1

Zał. 1

 

 

Konkurs multimedialny "Cuda Eucharystyczne”

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Dane osobowe

 

 

Nazwisko i imię:…………………………………………………………………………….

 

Telefon kontaktowy:…………………………………e-mail:………………………………

 

                                                                                                           

 

 

czytelny podpis uczestnika konkursu

 

                                       ……………………………………………

 

 

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu.