akcja katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

przy parafii rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo ożyła”. (Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993 r.)

O Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Asystentem Parafialnym Akcji Katolickiej jest ksiądz proboszcz. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Akcja Katolicka może prowadzić: działalność oświatową i wychowawczą, kulturalną i informacyjno-wydawniczą oraz dobroczynną. Jednym z najważniejszych zadań AK na najbliższe lata jest praca formacyjna samych członków, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary, pozwalającej angażować się w sprawy Kościoła, szczególnie w obszary życia, które dotąd leżały odłogiem. Stąd comiesięczne spotkania formacyjne POAK udział członków w rekolekcjach oraz pogłębianie indywidualnie własnej formacji w oparciu o lekturę Pisma św., książek i czasopism katolickich.

O Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej

W dniu 30 kwietnia 1995 r. odbyło się pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej naszej
parafii, z udziałem Parafialnego Asystenta Kościelnego – Ks. Zbigniewa Stekela, na którym wybrano tymczasowy Zarząd Parafialny Oddziału Akcji Katolickiej.
Podczas 282. Konferencji plenarnej Episkopatu Polski, która odbyła się w dniach 30 kwietnia – 2 maja 1996 r. w Warszawie zatwierdzono STATUT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE a w dniu 26 maja 1996 r. ks. Biskup Zielonogórsko – Gorzowski Adam Dyczkowski zatwierdził REGULAMIN STOWARZYSZENIA AKCJA KATOLICKA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ.
W dniu 17 listopada 1996 r. odbyło się Walne Zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z udziałem Parafialnego Asystenta Kościelnego – Ks. Tadeusza Kulczyka.
W zebraniu uczestniczyło 30. Członków. Wybrano siedmioosobowy zarząd i trzech
kandydatów na prezesa Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Wybrano 3. osobową Komisje Rewizyjną. 28 listopada 1996 r. ks. Biskup Adam Dyczkowski mianował prezesa Zarządu POAK.

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca. Tematy formacyjne są prowadzone
zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata: 2019/2020 – „Wielka tajemnica wiary” na podstawie zbioru katechez zebranych w tomie Nr 36 – Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.

Tematy formacyjne dla członków Akcji Katolickiej na rok liturgiczny 2019/2020

Katecheza I (grudzień 2019) – Eucharystia – dar i zadanie. Obecność Chrystusa
w zgromadzeniu eucharystycznym, w kapłanie, słowie Bożym oraz chlebie i winie

Katecheza II (styczeń 2020) – Przygotowanie ewangeliczne ustanowienia Eucharystii (zapowiedzi, cudowne rozmnożenie chleba)

Katecheza III (luty 2020) – Eucharystia sakramentem miłości – umycie nóg w czasie ostatniej wieczerzy

Katecheza IV (marzec 2020) – Nierozerwalny związek Eucharystii z kapłaństwem

Katecheza V (kwiecień 2020) – Eucharystia uobecnieniem Misterium Paschalnego Jezusa Chrystusa

Katecheza VI (maj 2020) – Eucharystia antycypacją uczty niebieskiej

Katecheza VII (czerwiec 2020) – Eucharystia a jedność Kościoła

Katecheza VIII (lipiec 2020) – Nauczanie ojców kościoła na temat Eucharystii

Katecheza IX (sierpień 2020 ) – Teologia Eucharystii według św. Tomasza z Akwinu

Katecheza X (wrzesień 2020) – Wypowiedzi Vaticanum II o Eucharystii w życiu kościoła

Katecheza XI (październik 2020) – Enuncjacje św. Jana Pawła II i Benedykta XVI poświęcone Eucharystii

Katecheza XII (listopad 2020) – Ważne miejsce Eucharystii w sztuce sakralnej

Zapraszamy wszystkich na co miesięczne spotkania. Spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18:00 w każdy drugi czwartek miesiąca w sali parafialnej.

Więcej o Akcji Katolickiej:

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej TUTAJ

Akcja Katolicka w Polsce TUTAJ