Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

przy parafii rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo ożyła”. (Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993 r.)

O Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Asystentem Parafialnym Akcji Katolickiej jest ksiądz proboszcz. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Akcja Katolicka może prowadzić: działalność oświatową i wychowawczą, kulturalną i informacyjno-wydawniczą oraz dobroczynną. Jednym z najważniejszych zadań AK na najbliższe lata jest praca formacyjna samych członków, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary, pozwalającej angażować się w sprawy Kościoła, szczególnie w obszary życia, które dotąd leżały odłogiem. Stąd comiesięczne spotkania formacyjne POAK udział członków w rekolekcjach oraz pogłębianie indywidualnie własnej formacji w oparciu o lekturę Pisma św., książek i czasopism katolickich.

O Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej

W dniu 30 kwietnia 1995 r. odbyło się pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej naszej parafii, z udziałem Parafialnego Asystenta Kościelnego – Ks. Zbigniewa Stekela, na którym wybrano tymczasowy Zarząd Parafialny Oddziału Akcji Katolickiej.

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w każdą drugą środę miesiąca Tematy formacyjne są prowadzone zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata: 2018/2019 – „W mocy Bożego Ducha” na podstawie zbioru katechez zebranych w tomie Nr 35 – Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa.

Tematy formacyjne dla członków Akcji Katolickiej na rok liturgiczny 2018/2019

 • Katecheza I (grudzień 2018) – Miłość w prawdzie owocem Ducha Świętego

 • Katecheza II (styczeń 2019) – Radość życia w Duchu Świętym.

 • Katecheza III (luty 2019) – Duch Święty budowniczym pokoju w sercach ludzkich i między ludźmi

 • Katecheza IV (marzec 2019) – Cierpliwość wynikiem współpracy z łaską Ducha Świętego

 • Katecheza V (kwiecień 2019) – Duch Święty źródłem wielkoduszności i łaskawości w relacjach społecznych

 • Katecheza VI (maj 2019) – Dobroć Boga zaszczepiana przez Ducha Świętego w sercach naszych

 • Katecheza VII (czerwiec 2019) – Uprzejmość dla ludzi przedłużeniem w doczesności wspaniałomyślności Ducha Świętego

 • Katecheza VIII (lipiec 2019) – Duch Święty nauczycielem pokornej cichości

 • Katecheza IX (sierpień 2019 ) – Wierność ludziom konsekwencją wierności Duchowi Świętemu

 • Katecheza X (wrzesień 2019) – Duch Święty gwarantem ludzkiej skromności i prostoty

 • Katecheza XI (październik 2019) – Człowiek mieszkaniem Ducha Świętego przez umiarkowanie i wstrzemięźliwość

 • Katecheza XII (listopad 2019) – Czystość duszy i ciała w życiu Oblubienicy Ducha Świętego wzorem dla chrześcijaństwa

Zapraszamy wszystkich na co miesięczne spotkania. Spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18:00 w każdy drugi czwartek miesiąca w sali parafialnej.

Więcej o Akcji Katolickiej:

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej TUTAJ

Akcja Katolicka w Polsce TUTAJ