Kancelaria czynna:

w środy i piątki w godz. od 16:30 do 17:30

z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca i uroczystości kościelnych

 

 

Dokładne informacje podane są w ogłoszeniach parafialnych na każdy tydzień

 

Jakie dokumenty by załatwić swoją sprawę?

 

Sakrament Chrztu św.

Należy przedstawić odpis  aktu urodzenia dziecka; imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania rodziców i chrzestnych.
Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie – to sakramentalnym. W związku z tym należy dostarczyć zaświadczenie z parafii chrzestnego, jak i potwierdzenie otrzymania sakramentu bierzmowania.

Sakrament Chrztu udzielany jest podczas Mszy Świętej w 3 Niedzielę Miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach może byc udzielony w innym terminie – wówczas poza Mszą Świętą.

Konferencje przygotowujące do chrztu odbywają się w następujących terminach (obowiązkowe jest uczestnictwo w 3 konferencjach – A, B i C, konferencja C przeprowadzana jest razem z konferencją A)

Rozpoczęcie: godz. 19.00

Miejsce: plebania parafii pw. Miłosierdzia Bożego

Wrzesień (2020)

konf  A    –             12.09

konf B –                  19.09

Październik (2020)

konf A           –          10.10

konf B           –          17.10

Listopad (2020)

konf A            –          14.11

konf B            –          21.11

Grudzień  (2020)

konf A           –          12.12

konf B           –          19.12

Luty  (2021)

konf A           –         13.02

konf B           –          20.02

Marzec (2021)

konf A           –          13.03

konf B           –          20.03

Kwiecień (2021)

konf A          –          10.04

konf A          –          17.04

Maj (2021)

konf A           –          8.05

konf B           –          15.05

Czerwiec (2021)

konf A           –          12.06

konf B           –          19.06

Sakrament Małżeństwa

Osoby pragnące zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny zgłosić się do kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Należy przynieść ze sobą:

  1. Aktualne świadectwo chrztu
  2. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole
  3. Świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych (listę kursów przedmałżeńskich w Zielonej Górze można sprawdzić tu)
  1. Dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

 

Pogrzeb katolicki

Należy przynieść ze sobą:

  1. Odpis aktu zgonu z USC
  2. Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte
  3. Informację z zakładu pogrzebowego.
    Pogrzeb można zgłosić także poza godzinami pracy kancelarii.

 

Odwiedziny chorych

Księża odwiedzają chorych w pierwszy piątek każdego miesiąca od godz. 9:00.
W nagłych wypadkach można wzywać do chorego o każdej porze.