Kancelaria czynna:

w środy i piątki w godz. od 16:30 do 17:30

z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca i uroczystości kościelnych

w piątek 28.06.2019 kancelaria nieczynna (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa)

w zamian otwarta jest 27.06.2019 w godz. 16.30-17.30

Dokładne informacje podane są w ogłoszeniach parafialnych na każdy tydzień

Jakie dokumenty by załatwić swoją sprawę?

Sakrament Chrztu św.

Należy przedstawić odpis zupełny aktu urodzenia dziecka; imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania rodziców i chrzestnych.
Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie – to sakramentalnym.W związku z tym należy dostarczyć zaświadczenie z parafii chrzestnego, jak i potwierdzenie otrzymania sakramentu bierzmowania.

Sakrament Chrztu udzielany jest podczas Mszy Świętej w 3 Niedzielę Miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach może byc udzielony w innym terminie – wówczas poza Mszą Świętą.

Konferencje przygotowujące do chrztu odbywają się w następujących terminach (obowiązkowe jest uczestnictwo w 2 konferencjach – A i B, konferencja C przeprowadzana jest zawsze indywidualnie dla każdej rodziny)

Rozpoczęcie: godz. 19.00

Miejsce: plebania parafii pw. Miłosierdzia Bożego

Wrzesień (2018)

konf A/B     –             8.09

Październik (2018)

konf A           –          13.10

konf B           –          20.10

Listopad (2018)

konf A            –          10.11

konf B            –          17.11

Grudzień  (2018)

konf A           –          8.12

konf B           –          15.12

Luty  (2019)

konf A           –         9.02

konf B           –          16.02

Marzec (2019)

konf A           –          9.03

konf B           –          16.03

Kwiecień (2019)

konf A/B        –          13.04

Maj (2019)

konf A           –          11.05

konf B           –          18.05

Czerwiec (2019)

konf A           –          8.06

konf B           –          15.06

Sakrament Małżeństwa

Osoby pragnące zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinny zgłosić się do kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Należy przynieść ze sobą:

  1. Aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania
  2. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole
  3. Świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych (listę kursów przedmałżeńskich w Zielonej Górze można sprawdzić tu)

UWAGA! W roku 2019 kurs przedmałżeński w naszej parafii odbędzie się w dniach: 29,30.06; 6,7.07

  1. Dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

Pogrzeb katolicki

Należy przynieść ze sobą:

  1. Odpis aktu zgonu z USC
  2. Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte
  3. Informację z zakładu pogrzebowego.
    Pogrzeb można zgłosić także poza godzinami pracy kancelarii.

Odwiedziny chorych

Księża odwiedzają chorych w pierwszy piątek każdego miesiąca od godz. 9:00.
W nagłych wypadkach można wzywać do chorego o każdej porze.

Podziel się z innymi