1. Pielgrzymka do Medjugorje (organizuje DPiP Talent)

data: 13-20.05.2019

koszt: 1100 PLN + 160 EUR

zapisy: w zakrystii