I KOMUNIA ŚWIĘTA

Terminy przygotowania do I Komunii Świętej

(2021/22)

 

terminy zostaną podane wkrótce