Spotkania dla bierzmowanych (uczniowie)

środa, godz. 19.00, plebania

  • 25 września,
  • 23 października,
  • 20 listopada,
  • 11 grudnia,
  • 19 lutego (film-2h),
  • 25 marca,
  • 22 kwietnia,
  • 20 maja,
  • bierzmowanie-czerwiec.