Spotkanie 6.11.2018 – proroctwa

Ps34, 9.18-19

J14,1-3

Słowa:

Bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki

Drogie Dzieci! Idźcie moją drogą, a dojdziecie do źródła, do zbawienia

Obraz:

Jezus, który chrzci wodą

Spotkanie 13.11.2018 – proroctwa

Jer 1,18-19

Słowa:

Bądźcie ze mną zawsze, w każdym jednym momencie życia

Bóg czyni wszystko we właściwym czasie

Jestem tu

Miłość nigdy się nie kończy

Spotkanie 20.11.2018 – proroctwa

Jer 18,1-6

Syr 50,11-18

Ps 146, 5-6

Słowa:

Przejdziemy przez to razem

Spotkanie 27.11.2018 – proroctwa

Rz 3.3

Słowa:

Bądźcie mi wierni i poddani,a doznacie mojego pokoju

Spotkanie 04.12.2018 – proroctwa

2 Kor 9,6-7

Słowa:

Jestem z Wami każdego dnia

Jestem z Tobą

Jezus jest z nami i nas umacnia

Pragnę, abyście szli moją drogą, byście stali się moimi dziećmi – nie tylko z imienia, ale z tego co się przez Was dokona

Obraz:

Uradowanego Jezusa, który cieszy się,że z nim jesteśmy

Spotkanie 11.12.2018 – proroctwa

Słowa:

Pragnę, abyście poszli za mną. Pragnę Waszego wzrostu. Oddawajcie mi swoje sprawy – nawet te najtrudniejsze. Chcę być Waszym Panem

Bądźcie ze mną szczególnie wtedy kiedy jest źle. Zawsze Was podniosę

Obraz:

Jezus jako dobry pasterz, jako ratownik w górach

Spotkanie 22.01.2019 – proroctwa

Flp 2,5-11

Słowa:

Dziel się i wytrwaj

Jesteście moimi uczniami

Spotkanie 26.02.2019 – proroctwa

Flp 2,13

Ap 3, 20-21

Spotkanie 12.03.2019 – proroctwa

Słowa:

Drogie dzieci dziś jestem z Wami bliżej i pragnę byście weszli w głębszą relację ze mną. Byście rozpoczęli nowy etap w Waszym życiu. Byście byli bliżej mnie samego

Jestem z Wami nawet w najgłębszych dolinach

Obraz:

Radość, wolność i miłość wypełniająca nasze serca po brzegi.

Spotkanie 02.04.2019 – proroctwa

Jan 6, 48-51

Dz 2,1-4

Słowa:

Zachowujcie moje przykazania, bądźcie przy mnie,a ja Was pokrzepię

Spotkanie 30.04.2019 – proroctwa

2 Kor 6, 11-18

Słowa:

Będę Waszym płaszczem ( poprzez Maryję ).

Oddajcie mi Wasze troski i bóle.

Spotkanie 07.05.2019 – proroctwa

Jan 13, 10-11

Słowa:

Nawet w chaosie jest porządek.

Spotkanie 21.05.2019 – proroctwa

Dz 25,21-22

Słowa:

Mamy być odważni. Bronić wiary w Jezusa Chrystusa

Spotkanie 29.05.2019 – proroctwa

Flp 2,25-26

Słowa:

Odnalazłeś swoją drogę i nie zaprzestawaj mnie wielbić

Jesteś moim Bogiem, będę Ci dziękować. Jesteś moim Bogiem, będę sławić Cię

Obraz:

Radość pieśni i tańca dla Boga

Spotkanie 04.06.2019 – proroctwa

J,16-7

Iz 52, 7-12

Słowa:

Każdego kocham, każdego miłuje. Każdego, który modli się po cichu czy głośno – bez znaczenia

Bądźcie mi posłuszni, a ja poprowadzę Was właściwą drogą

Prowadzę Was właściwymi ścieżkami

Obraz:

Dzban pełen wody, każdy może jej zaczerpnąć i dawać Innym i nigdy jej nie zabraknie

Spotkanie 11.06.2019 – proroctwa

Łk 7,23

Słowa:

Wypłyń na głębie. Nie bój się

Ja wiem co dla Was dobre. Nie bójcie się

Obraz:

Radość ze Wspólnoty. Za każdego z nas kto się modli

Spotkanie 24.06.2019 – proroctwa

1 Kor 12,3-6

Słowa:

Nawet pustą studnię wypełnię po brzegi

Spotkanie 02.07.2019 – proroctwa

Dz 14,1-7

Bądźcie przy mnie. Zachowujcie moje przykazania

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia przez Niepokalaną

Życie wewnętrzne:  Cały najpierw dla siebie, a w ten sposób dla wszystkich – Słowa Św.Pawła z rozszerzeniem Św. Maksymiliana

Spotkanie 09.07.2019 – proroctwa

Ps 71

Ps 105

Rz 6,20-23

Słowa:

Jestem Twoim światłem

Spotkanie 16.07.2019 – proroctwa

Kol 3,15-16

Spotkanie 23.07.2019 – proroctwa

Dz 8,14-17

Spotkanie 30.07.2019 – proroctwa

Dz 2,42-47

Słowa:

Pan napełnia nas jak sześć stągwi kamiennych wodą i przemienia nas w “smaczne wino”

Spotkanie 13.08.2019 – proroctwa

Ps 25,1-6

J 14,7-10

Spotkanie 20.08.2019 – proroctwa

1 Kor 10, 9-11

2 Kor 6, 3-10

Mt 18, 19-20

Spotkanie 27.08.2019 – proroctwa

Mt 5,3-12

Ps 140,13-14

Łk 13,31-33

Słowa:

Moje Dzieci jestem z Wami, a nie do końca mi wierzycie. Otwórzcie się na moje działanie,a ujrzycie moja chwałę

Spotkanie 03.09.2019 – proroctwa

Słowa:

Jestem z Wami. Otwórzcie mi Wasze serca

Idźcie ze mną każdego dnia. Jestem Waszym Królem

Kto ma uszy niechaj słucha

Obraz:

Wspólnota jako owce na pastwisku zaopiekowanie przez Pana.

Element nauczania:

Flp 3,4-12