spotkania aa

aalogo

"Boże,

użycz mi pogody ducha,

Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić

Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić

I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem,

I czerpać radość chwili, która trwa.

I w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć drogę wiodącą do spokoju

I przyjąć – jak Ty to czyniłeś – ten grzeszny świat takim,

Jakim on naprawdę jest, a nie takim, jak ja chciałbym go widzieć.

I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli,

To wszystko będzie jak należy.

Tak, bym w życiu osiągnął umiarkowane szczęście u Twego boku,

na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną."

 

PREAMBUŁA AA

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright © "AA Grapevine", Inc. przedrukowano za zgodą

 

Mitingi grupy "SOBOTA" w każdą sobotę o godzinie 18:00 w sali przy plebani naszej parafii.