Poszukując głębszego sensu wypominek warto cofnąć się o kilkanaście wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. Podczas przygotowania darów ofiarnych, lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. „ dyptyki ”, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno i trwało to bardzo długo.

Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Podobnie jak one są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że  ich imiona są zapisane w  Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. Za zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza św.

Celem Eucharystii sprawowanej za zmarłych, jak i modlitwy wypominkowej jest uwolnienienie ich od grzechów i kar za nie należnych. Oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu życia, do którego wszyscy wierzący zdążamy.

W tym roku w naszej parafii Modlitwa za Zmarłych w miesiącu listopadzie (tzw. wypominki) odbywa się z rozłożeniem intencji za konkretnych zmarłych na kolejne dni. Sprawdź w ponizszej tabeli ile kart wydano już na poszczególne dni

2.11 3.11 4.11 5.11 6.11
7.11 8.11 9.11 10.11 11.11
12.11 13.11 14.11

legenda:

kolor czerwony – limit kart został wydany

kolor pomarańczowy – wydano prawie wszystkie karty

kolor żółty – wydano większość kart

kolor zielony – jest jeszcze dużo kart do wydania na ten dzień