załącznik nr 2

Załącznik nr 2 regulaminu konkursu multimedialnego "Cuda Eucharystyczne"

 

REGULAMIN REALIZACJI – ODBIORU NAGRODY

 

1. Współorganizatorem i fundatorem nagród w konkursie "Cuda Eucharystyczne" jest Lesław Barczyński – LeoVision Fotografia.

 

2. Nagrody w konkursie to:

   – I miejsce – komunijna, plenerowa sesja fotograficzna + 2 wydruki o łącznej powierzchni 1 mkw  

      na płótnie

   – II miejsce – komunijna, plenerowa sesja fotograficzna

   – III miejsce – wydruk wielkoformatowy o łącznej powierzchni 0,5 mkw na płótnie

   – dla pozostałych uczestników konkursu – ceny promocyjne na sesje foto – rabat 50%

 

3. Laureaci wybrani przez komisję konkursową zobowiązani są do kontaktu z LeoVision Fotografia w celu ustalenia terminu odbioru nagrody nie później niż w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników – dotyczy także osób chcących skorzystać z ceny promocyjnej.

 

4. Plenerowa sesja fotograficzna – odbywać się będzie w ustalonym wspólnie terminie i miejscu, nie dalej jednak niż 15 km od Zielonej Góry. W sesji mogą uczestniczyć:

 a. po sronie LeoVision: fotograf + ewentualnie technik

 b. po stronie laureata: dziecko komunijne, rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo.

Czas trwania sesji łącznie z ewentualnym dojazdem nie może trwać dłużej niż 4 godziny.

Scenariusz sesji powinien być zaplanowany przed jej realizacją. Poroponowany jest przez rodziców lub fotografa. Scenariusz może być w nieznacznym stopniu modyfikowany w trakcie trwania sesji.

 

5. Przerwanie sesji. W przypadku gdy do sesji dołączą inne osoby niż wymienione w pkt. 4b fotograf ma prawo przerwać i zakończyć sesję bez jej ponownego wznawiania.

 

6. Wydruki na płótnie – fotograf wydrukuje wybrane przez laureata zdjęcia z sesji na płótnie i przekaże je laureatowi w terminie do 14 dni od daty przekazania do druku. Do wydruku mogą być wykorzystane także zdjęcia inne, przekazane przez laureata.

 

7. Zdjęcia – laureat otrzyma od Fotografa pakiet (20-40) zdjęć-miniatur, z których wybierze do 10 szt, które fotograf przekaże w oryginalnym rozmiarze do własnego wykorzystania (druku, publikacji, itp) w formie plików graficznych JPG przesłanych drogą elektroniczną na adres e-mail laureata.

 

8. Przed przystąpieniem do sesji foto laureat podpisze stosowną umowę z fotografem (TFP), która jest nieodłącznym elementem realizacji sesji i jest obowiązkowa.

 

9. Fotograf ma prawo wykorzystać do 5 wybranych i zatwierdzonych przez laureata zdjęć do własnego portfolio (wydruk, publikacja www).

 

 

 

Podstawowe ceny plenerowych sesji foto:

1. Godzina pracy fotografa – 300,00 zł

    – w cenie jednej godziny pracy: wykonanie serii (30-60) zdjęć, wybór, obróbka komputerowa i

     przekazanie do 5 zdjęć w formie elektronicznej

    – cena obejmuje pracę z  jednym modelem (nie dotyczy sesji konkursowych)

    – godzina pracy nie obejmuje czasu dojazdu

2. Dojazd (dotyczy miejsc poza Zieloną Górą) – 5 zł/ km

 

Ceny za dodatkowe usługi do wglądu u fotografa. Przy sesjach dłuższych istnieje możliwość negocjacji cen.